Tjelesna zaštita

DJELATNICI PODUZEĆA GENERAL SECURITY STRUČNO I PROFESIONALNO OBAVLJAJU SVE VRSTE POSLOVA IZ DOMENE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE. U PROVOĐENJU TAKVIH DJELATNOSTI NAŠI SU DJELATNICI OPREMLJENI NAJSUVREMENIJIM TEHNČCKIM POMAGALIMA, ČIJA PRIMJENA JE U SKLADU S DOMAĆIM I STRANIM PROPISIMA. PODUZEĆE GENERAL SECURITY NUDI TRŽIŠTU SIJEDEĆE USLUGE IZ DOMENE TJELESNE ZAŠTITE:
ZAŠTITARI

SIGURNI SMO DA ĆE NAŠI LICENCIRANI ZAŠTITARI S DUGOGODIŠNJIM ISKUSTVOM NA NAJKVALITETNIJI NAČIN ZADOVOLJITI SVE VAŠE SIGURNOSNE POTREBE. NAŠI SU ZAŠTITARI, SUKLADNO PROPISIMA, OVLAŠTENI UTVRDITI IDENTITET OSOBE, IZDATI UPOZORENJA I ZAPOVIJEDI, ZADRŽATI I PRIVREMENO OGRANČCITI SLOBODU KRETANJA, PREGLEDATI OSOBU, PREDMET I PROMETNO SREDSTVO, OSIGURATI MJESTO DOGAĐAJA, UPOTRIJEBITI PSE ČUVARE, UPOTRIJEBITI TJELESNU SNAGU I UPOTRIJEBITI VATRENO ORUŽJE. NA TAJ ĆE NAČIN BITI ZADOVOLJENE SVE KLIJENTOVE SIGURNOSNE POTREBE


PRIJEVOZ NOVCA I VRIJEDNOSTI

PRIJEVOZ NOVCA I DRUGIH VRIJEDNOSTI NAJSLOŽENIJI JE I SVAKAKO NAJRIZIČNIJI SEGMENT ZAŠTITARSKE DJELATNOSTI. NAŠI VRHUNSKI OBUČENI ZAŠTITARI, OPREMLJENI NAJSUVREMENIJIM VATRENIM ORUŽJEM, TE ZAŠTIĆENI SIGURNOSNOM OPREMOM NAJVIŠEG STUPNJA BALISTIČKE ZAŠTITE, U SVAKOM POGLEDU ĆE ZADOVOLJITI SVE KLIJENTOVE POTREBE ZA PRIJEVOZOM NOVCA I DRUGIH VRIJEDNOSTI


PORTIRI

NAŠI VISOKOPROFESIONALNI I KOMUNIKATIVNI PORTIRI, SA SVOJIM ZNANJEM RADA NA PC-U I ZNANJEM STRANIH JEZIKA, ZASIGURNO ĆE ZADOVOLJITI SVE KLIJENTOVE POSLOVNE POTREBE


REDARI

PODUZEĆE GENERAL SECURITY ĆE SVOJOM REDARSKOM SLUŽBOM GARANTIRATI MIRNO I SIGURNO ODVIJANJE SPORTSKIH, KULTURNIH, VJERSKIH, POLITIČKIH, GLAZBENIH I SVAKIH DRUGIH JAVNIH OKUPLJANJA VEĆEG BROJA OSOBA. ISKUSNI TIM NAŠIH STRUČNJAKA S DUGOGODŠSNJIM ISKUSTVOM ĆE PRETHODNO, UVAŽAVAJUĆI SVE SPECIFČNOSTI JAVNOG OKUPLJANJA, IZRADITI SIGURNOSNU PROSUDBU JAVNOG OKUPLJANJA, S PROCJENOM RIZIKA, TE PREDLOŽITI MJERE KOJIMA ĆE SE UGROŽAVANJE SIGURNOSTI SVIH SUDIONIKA OKUPLJANJA U POTPUNOSTI UKLONITI.


TJELOHRANITELJI

PODUZEĆE GENERAL SECURITY JE SVJESNO DA JE OVAJ SEGMENT ZAŠTITE NAJOSETLJIVIJI I NAJZAHTJEVNIJI, ZBOG ČEGA SU I OSOBNI ČUVARI PODUZEĆA GENERAL SECURITY BIRANI MEĐU NAJSTRUČNIJIM, NAJŠKOLOVANIJIM I NAJISKUSNIJIM DJELATNICIMA. NAŠI OSOBNI ČUVARI, UZ PRIMJENU SUVREMENE OPREME I TEHNIČKIH POMAGALA, JAMAC SU OSOBNE SIGURNOSTI NAŠIH KLIJENATA.


ZAŠTITARI JAHAČI

NAŠI LICENCIRANI ZAŠTITARI JAHAČI NA KONJIMA VRŠE NADZOR STANJA SIGURNOSTI U PARKOVIMA, JAVNIM ZELENIM POVRŠINAMA, IZLETIŠTIMA, PARKOVIMA PRIRODE I DRUGIM SLIČNIM PROSTORIMA. JEDAN ZAŠTITAR NA KONJU MOŽE OBIĆI PROSTOR ZA ČIJI JE OBILAZAK U ISTOJ JEDINICI VREMENA POTREBNO ČAK 10 ZAŠTITARA PJEŠAKA. ZBOG SVOJE POKRETNOSTI JAHAČI IMAJU DALEKO VEĆU MANEVARSKU SPOSOBNOST OD ZAŠTITARA NA MOTORIMA ILI U VOZILIMA. UZ TO, ONI NE UNIŠTAVAJU NITI MIJENJAJU PRIRODNI OKOLIŠ I U CIJELOSTI SU EKOLOŠKI PRIHVATLJIVI.