Tehnička zaštita

RAZLIČITE VRSTE OBJEKATA (KUĆE, STANOVI, POSLOVNI PROSTORI, BENZINSKE POSTAJE, GRADILIŠTA, TVORNICE, BOLNICE, BANKE, KLADIONICE, MJENJAČNICE...) IMAJU SVOJE SPECIFIČNOSTI, ODNOSNO IMAJU RAZLIČITE SIGURNOSNE POTREBE I POTENCIJALNE UGROZE SIGURNOSTI.
IMPLEMENTACIJI OPTIMALNOG SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE ZA VAŠE POTREBE PRETHODIT ĆE:


-SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA ŠTICENOG OBJEKTA I ANALIZA PROBLEMA S OCJENOM,
-IZRADA SIGURNOSNE PROSUDBE UGROŽENOSTI I SIGURNOSNOG ELABORATA ŠTIĆENOG OBJEKTA,
-DEFINIRANJE PROJEKTNOG ZADATKA,
-PROJEKTIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE,
-IZVEDBA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE,
-STRUČNI NADZOR NAD IZVEDBOM RADOVA,
-OBAVLJANJE TEHNIČKOG PRIJEMA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE,
-ODRŽAVANJE I SERVISIRANJE SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE I
-UPORABA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITESUSTAVI TEHNIČKE ZAŠTITE PODUZEĆA GENERAL SECURITY SASTOJE SE OD SLIJEDEĆIH SEGMENATA:


PROTUPROVALNA ZAŠTITA

ZADAĆA PROTUPROVALNOG SUSTAVA JE PRAVODOBNA AUTOMATSKA DETEKCIJA PROVALNIČKE AKTIVNOSTI, TE UKLJUCENJE UREĐAJA ZA UZBUNJIVANJE I DOJAVU. DETEKCIJA SE VRŠI RAZLIČITIM TEHNIČKIM UREĐAJIMA - MAGNETNI KONTAKTI, INFRACRVENI DETEKTORI, DETEKTORI POKRETA, DETEKTORI LOMA STAKLA, DETEKTORI ŠUMA I VIBRACIJA, INFRACRVENE I MIKROVALNE BARIJERE...


PROTUPREPADNA ZAŠTITA

ZADAĆA PROTUPREPADNOG SUSTAVA JEST ZAŠTITA OSOBA TIJEKOM RAZBOJSTVA, PLJAČKE, KRAĐE I SL.. PROTUPREPADNA ZAŠTITA NAJČEŠĆE SE PROVODI TZV. TIHIM ALARMIMA, BEZ AKTIVIRANJA ALARMNIH SIRENA, UZ TIHU DOJAVU ALARMA U DOJAVNI CENTAR. PROTUPREPADNA ZAŠTITA PROVODI SE PROTUPREPADNIM (BEŽICNIM) TIPKAMA (VELIČINE PRIVJESKA), PROTUPREPADNIM ŠINAMA (NALAZE SE NA PODU I AKTIVIRAJU SE NOGOM), DETEKTOR "ZADNJE NOVČANICE", ELEKTRONIČKE KASE I SEFOVI S UGRAĐENIM VREMENSKIM KAŠNJENJEM, NAGAZNI TEPIH...


VIDEONADZOR

VIDEONADZOR SE PROVODI PRIMJENOM RAZLIČITIH VIDEOKAMERA ("OBIČNE", INFRACRVENE, TERMOVIZIJSKE...)


VATRODOJAVA

VATRODOJAVA FUNKCIONIRA NA RANOM DETEKTIRANJU DIMA I PLAMENA I AKTIVIRANJU ALARMA NA STIĆENOM OBJEKTU I U DOJAVNOM CENTRU.


KONTROLA ULAZA U ŠTIĆENI OBJEKT

KONTROLA ULAZA U ŠTIĆENI OBJEKT IMA ZA CILJ SPRJEČAVANJE NEDOPUŠTENOG ULASKA OSOBA U ŠTIĆENI U OBJEKT, A PROVODI SE SPECIJALNIM OGRADAMA, SPECIJALNIM RAMPAMA I BARIKADAMA, PROTUPROVALNIM VRATIMA, BRAVAMA SA SERIJSKIM BROJEM ILI KODOM, SPECIJALNIM GRAĐEVNIM KONSTRUKCIJAMA, NEPROBOJNIM STAKLIMA I SLIČNIM KONSTRUKCIJAMA, UREĐAJIMA ZA DETEKCIJU METALA, RENDGENSKIM UREĐAJIMA ZA KONTROLU PRTLJAGE.


ODREĐIVANJE POLOŽAJA POMOĆU GPS-a

ODREĐIVANJE POLOŽAJA POMOĆU GPS-A PRIMJENJUJE SE PRI ZAŠTITI POKRETNE IMOVINE NAŠIH KLIJENATA, PRVENSTVENO VOZILA I PLOVILA, U KOJA SE UGRAĐUJE GPS ODAŠILJAČ. SIGNAL S GPS ODAŠILJAČA PROSLIJEĐUJE SE U NAŠ DOJAVNI CENTAR, ČIME SE OSIGURAVA KONSTANTNO PRAĆENJE LOKACIJE ŠTIĆENE POKRETNE IMOVINE NAŠIH KLIJENATA.