Centralni dojavni sustav (CDS)

PRIKLJUČAK NA CENTRALNI DOJAVNI SUSTAV OMOGUĆUJE 24-SATNI NADZOR NAD ALARMNIM UREĐAJIMA, PROVJERE ALARMNOG SUSTAVA TE POVEZANOST SA POLICIJSKIM I VATROGASNIM POSTAJAMA, RADI SPRJEČAVANJA PROVALA, RAZBOJSTVA I POŽARA U ŠTIĆENOM OBJEKTU.

U SLUČAJU ALARMANTNE SITUACIJE, NAŠE INTERVENTNE JEDINICE PO DOJAVI DEŽURNOG DISPEČERA, U NAJKRAĆEM ROKU IZLAZE NA MJESTO DOGAĐAJA, BILO GDJE NA PODRUČJU REPUBLIKE HRVATSKE.

ODRŽAVAMO SIGURNOSNI NADZOR DO VAŠEG DOLASKA, U SLUČAJU DUŽEG NESTANKA ELEKTRIČNE ENERGIJE, KVARA U TELEFONSKOJ KOMUNIKACIJI I SL., TE VAM DAJEMO REDOVITA IZVJEŠĆA O AKTIVNOSTIMA VEZANIM UZ ALARMNI SUSTAV.